skip to Main Content

“ Pomáhat se má hledajícím ”

Etikoterapie

Je diagnostická a léčebná metoda, která se zabývá hledáním a odstraňováním příčiny onemocnění v nemocných- neetických vztazích.
Etikoterapie uznává i vyšší řád než je ten, kde vládnou zákony hmoty, přírody.
Řád mravní, který je skrytým hybatelem světového vesmírného vývoje.
Etikoterapie vrací do péče o zdraví znovu povědomí o univerzálních duchovních zákonech, jejichž nedodržování má zásadní vliv na vznik a vývoj nemoci.
Nevědomost o duchovních zákonech vede k nezdravým (nemravným) vztahům k sobě, k druhým, k Bohu – skutečným příčinám nemocí.
Za hlavní příčinu považuje sobectví – mravní vadu, kterou lze najít u kořene všech obtíží.
Etikoterapeut hledá spolu s nemocným, kde došlo k jeho odpojení od univerzálního zdroje lásky, kde vzniklo mylné, nemocné přesvědčení v duši, které se časem promítlo do tělesných příznaků nemoci. Nemoc je tedy jen zhmotnělý nemocný zvyk, ztělesnění nejobvyklejších postojů v životě. Ty jsou zdravé – mocné, nebo nezdravé – nemocné.
Dokážeme-li porozumět řeči našeho těla, samo nám prozradí naše obvyklé “móresy”.
Tělo na rozdíl od svého “majitele” nikdy nelže.
Cílem etikoterapie není jen odstranění příznaků nemoci z hmotného těla, ale i z těla duševního a duchovního.
Nemoc není nepřítel , nýbrž dar. Je-li pochopen její smysl, stává se často začátkem uzdravení duše a tím i nástrojem zkvalitnění celého člověka.
Pomáhá nemocnému uvědomit si sebe, získat sebevědomí.

MUDr. Vladimír Vogeltanz

Nebe

Etikoterapie – hledání skutečných příčin nemocí v duši a uzdravování nemocných vztahů.
Již Sokrates asi před 2400 lety tvrdil: nemoc těla, která by byla oddělena od duše neexistuje a Platón nejznámější Sokratův žák si již v té době stěžoval:
největší chybou při léčení nemocí je, že jsou lékaři těla a lékaři duše, když přece obojí nelze od sebe oddělit.

“Cílem klasické medicíny je zbavit člověka nemoci.
Etikoterapie má za cíl změnit způsob života, který k nemoci vedl.
Etikoterapie se nestaví proti medicíně, ale doplňuje ji “

Naše akce

Zobrazit akce

„Pochopila jsem, že klíčem abych se stala dobrým průvodcem a terapeutem
je převzetí zodpovědnosti za svá vnitřní zranění a obklopení těchto zranění světlem svého vědomí.
To poté vytváří energii řešení, která nabízí ostatním vstup k jejich vlastní síle sebeléčení.“

Lena Amoris

Nejnovější příspěvky

Celer

Zázračný elixír

Za poslední týdny skloňovaný snad ve všech pádech. O čem, že je řeč ? O nedoceněné zelenině naší…

Děti A Nemoci

NEMOC DÍTĚTE BÝVÁ VZKAZEM RODIČŮM :

“ Málo se mi věnujete “ Pokud je matka v napětí, dítě to vždy intenzivně vnímá a díky…

Pozvánka

Dámský večer – pozvánka

Milé dámy, srdečně Vás zvu na “ Dámský večer “ , který se koná na Čakovickém zámku, kde…

Reference

Back To Top