skip to Main Content

SRT- Spiritual Response Therapy

SRT je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. akašických záznamech.

Prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procesu nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čištění negativních energií a programů uleví
duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem.

Práce s Vyšším Já spočívá v používání kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy 40 tabulek, kde je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit. Před každou prací s klientem žádám o povolení na práci.
Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něho jen vědomá
snaha řešit vlastní problémy. Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech… Tyto projevy trvají však velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel a při čištění dostaly možnost se uvolnit.
Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikly mnohé z jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. A to je důležitý předpoklad na to, aby se staré problémy už nevracely.
Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti
pociťují značnou úlevu. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 1 až 2
hodiny. Počet konzultací k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství
negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě
konzultace.

Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém životě sám. Když člověk přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a nemoci nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat.
Pokud se sami rozhodneme řešit svoje problémy a přijmout zodpovědnost za vlastní život, potom může být metoda SRT nápomocná. Odměnou za tuto snahu bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Co je možné metodou SRT řešit :

 • zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících
  zážitků, konfliktů a stresových situací
 • problémy s učením, soustředěním, stresem vůči škole a nebo konkrétnímu předmětu
 • únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
 • stavy úzkosti, fóbie a deprese
 • zadrhávání způsobené psychickým traumatem
 • většinu alergií, jako například potravinová alergie, senná rýma, průdušková astma a podobně
 • dlouhotrvající bolesti, jejich příčinu nemůže klasická medicína objasnit
 • některé problémy s kůží
 • noční pomočování
 • příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy, zjištěním a vyčištěním vzájemných blokujících energií, závislostí, přísah
 • nevyřešené záležitosti a traumatické zkušenosti z minulých životů,které blokují náš rozvoj v současném životě a mnohokrát se podílejí na rozvoji chorob
 • otestování, které živiny, minerály a vitamíny má tělo v nedostatku a z jakých zdrojů je získat
 • zablokované, uzavřené a disharmonicky pracující čakry
 • přivtělené duše, duchovní paraziti a další entity
 • zóny s negativní energií nacházející se ve vašem bytě a nebo pracovišti
 • je možné od negativních energií vyčistit rostliny, zvířata a předměty
 • vyčištěním energií zablokovaných na úrovni tělesných orgánů a jejich ovlivnění pozitivními vibracemi je možné v mnohých případech umožnit tělu, aby se samo lépe regenerovalo a tak zlepšit stav mnohých nemocí
 • neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo

Čím tato metoda není :

 • náhradou běžné lékařské praxe
 • lidovým léčitelstvím
 • léčením pomocí přikládání rukou
 • šířením náboženství nebo ideologie

 

“ zpracoval L. Ruttkay, www.srt.szm.sk “

Back To Top